زمان ثبت : جمعه 26 تیر‌ماه سال 1388 در ساعت 09:56 ق.ظ
نویسنده : hamidonline
عنوان : کدهای مخفی مفید گوشی ها ( همه گوشی ها )
کدهای مخفی مفید گوشی ها ( همه گوشی ها ) Active Divert (All Voice Calls) *21*Number# فعال کردن انتقال مکالمه به شماره دیگر Inactivate Divert (All Voice Calls) #21# غیر فعال کردن انتقال مکالمه به شماره دیگر Check Divert Status (All Voice Calls) *#21# چک کردن وضعیت انتقال مکالمه Active Divert (If Not Answer) *61*Number# (فعال کردن انتقال مکالمه به شماره دیگر در صورت عدم پاسخگویی (پیش فرض 30 ثانیه Inactivate Divert (If Not Answer) #61# غیر فعال کردن انتقال مکالمه به شماره دیگر در صورت عدم پاسخگویی Check Divert Status (If Not Answer) *#61# چک کردن وضعیت انتقال مکالمه در موقعیت عدم پاسخگویی Active Divert (If Out Of Reach) *62*Number# فعال کردن انتقال مکالمه به شماره دیگر در صورت نبودن در محدوده آنتن دهی Inactivate Divert (If Out Of Reach) #62# غیر فعال کردن انتقال مکالمه به شماره دیگر در صورت نبودن در محدوده آنتن دهی Check Divert Status (If Out Of Reach) *#62# چک کردن وضعیت انتقال مکالمه در موقعیت نبودن در محدوده آنتن دهی Active Divert (If Busy) *67*Number# فعال کردن انتقال مکالمه به شماره دیگر در صورت اشغال خط Inactivate Divert (If Busy) #67# غیر فعال کردن انتقال مکالمه به شماره دیگر در صورت اشغال خط Check Divert Status (If Busy) *#67# چک کردن وضعیت انتقال مکالمه در موقعیت اشغال خط Cancel All Divert #002# غیر فعال کردن تمام انتقال مکالمه ها (Active Call Waiting) *43# فعال کردن انتظار مکالمه (Inactivate Call Waiting) #43# غیرفعال کردن انتظار مکالمه (Check Status For Call Waiting) *#43# چک کردن وضعیت انتظار مکالمه (Number Of Caller Shown) *#30# چک کردن وضعیت نمایش شماره تماس گیرنده (My CallerID Sent On Calling) *#31# چک کردن وضعیت نمایش شماره شما برای فرد مقاب